Програма конгресу

Секція терапевтичних спеціальностей (кардіологія, неврологія, ендокринологія, терапія, сімейна медицина)

09:30 - 10:00     Офіційне відкриття Конгресу
10:00 - 11:30     Тематичний блок 1:
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Модератор
Кондрацький Богдан Олексійович (Львів, Україна)
Д.мед.н.
10:00 - 10:30
Софіо Берідзе (Батумі, Грузія)
Проф., д.мед.н. завідувач кафедри основної медицини Батумського державного університету ім. Шота Руставелі, завідувач кафедри внутрішніх хвороб в БАЗ
Дінь Тхі Хоа (Ханой, В’єтнам)
Доктор філософії, завідувач відділенням респіраторної внутрішньої медицини, 198 лікарня, Ханой, В’єтнам
10:30 - 11:00
Коваленко Світлана Вікторівна (Чернівці, Україна)
Професор, д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Буковинського ДМУ
11:00 - 11:30
Коваль Олена Акіндинівна (Дніпро, Україна)
Професор, д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини 3ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Воронков Леонід Георгійович (Київ, Україна)
Професор, д.мед.н., керівник відділу серцевої недостатності Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска
11:30 - 14:30     Тематичний блок 2:
МІСЦЕ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ: КОМОРБІДНИЙ ПАЦІЄНТ У ФОКУСІ
Модератор
Міщенко Лариса Анатоліївна (Київ, Україна)
Професор, д.мед.н., завідувач відділення гіпертонічної хвороби Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України
11:30 - 12:00
Московко Сергій Петрович (Вінниця, Україна)
Професор, д.мед.н., завідувач кафедри неврології та нейрохірургії ФПО Вінницького НМУ ім. М.І. Пирогова
Кириченко Олена Володимірівна (Вінниця, Україна)
Лікар-невролог, асистент кафедри неврології та нейрохірургії ФПО Вінницького НМУ ім. М.І. Пирогова
12:00 - 12:30
Міщенко Лариса Анатоліївна (Київ, Україна)
Професор, д.мед.н., завідувач відділення гіпертонічної хвороби Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України
12:30 - 13:00
Чабан Олег Созонтович (Київ, Україна)
Професор, д.мед.н., завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ ім. О.О. Богомольця, президент «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини»
Воронков Леонід Георгійович (Київ, Україна)
Професор, д.мед.н., керівник відділу серцевої недостатності Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска
13:00 - 14:00
Перерва на обід / Вікторина з розіграшом подарунків
14:00 - 14:30
Мамчур Віталій Йосипович (Дніпро, Україна)
Професор, д.мед.н., професор кафедри фармакології і клінічної фармакології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
14:30 - 17:45     Тематичний блок 3:
ІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯ В ПРАКТИЦІ ЛІКАРЯ ІНТЕРНІСТА: ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ ТА МЕЖІ ДОЗВОЛЕНОГО
Модератор
Галушко Олександр Анатолійович (Київ, Україна)
Професор, д.мед.н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика
14:30 - 15:00
Черній Володимир Ілліч (Київ, Україна)
Професор, д.мед.н., член-кореспондент НАМН України, Головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами
15:00 - 15:30
Нетяженко Василь Захарович (Київ, Україна)
Професор, д.мед.н., член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця, Член (ISSIM) виконавчого комітету Міжнародного товариства внутрішньої медицини
15:30 - 16:00
Галушко Олександр Анатолійович (Київ, Україна)
Професор, д.мед.н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика
16:00 - 16:30
Партнерський стрім / Вікторина з розіграшом подарунків
16:30 - 17:45
Модератор: Орлик С.А. Доповідачі: проф. Нетяженко В.З., проф. Міщенко Л.А., проф. Галушко О.А., проф. Чабан О.С. Експерти: проф. Мамчур В.Й., д.мед.н. Кондрацький Б.О.