ЗГОДА суб’єкта персональних даних на збір та обробку його персональних даних

Заповнюючи реєстраційну форму на сайті https://infusiontherapy.org/ (далі – Веб-сайт) та проставляючи під час складання реєстраційної форми графічного символа у полі, де пропонується надати згоду на збір та обробку персональних даних (далі – Згода) з посиланнями на умови такої згоди, Ви (далі також – Суб’єкт персональних даних або Клієнт) додаєте до електронних даних, пов’язаних із заповненням реєстраційної форми, електронні дані, які з ними логічно пов’язані, та зберігаються Володільцем персональних даних, та є електронним підписом у розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги», і використовуються Вами як підпис для засвідчення надання Згоди. Таким чином, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Вами надається Державній установі «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», ідентифікаційний код 02012088, 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45 (далі також – ДУ ІПКТМ НАМН або Володілець персональних даних) добровільно, знаючи та розуміючи свої права, згоду та дозвіл на обробку, поширення (зокрема надання, реалізацію, передачу) своїх персональних даних, зазначених Вами в реєстраційній формі на Веб-сайті, а саме відомостей про: освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, трудову діяльність, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, телефонний номер, адресу електронної пошти, а також на їхнє поширення, зокрема передачу ТОВ «Юрія-Фарм», ПП «Інфузія»).

Наданням цієї згоди Ви засвідчуєте, що не потребуєте повідомлення про передачу (поширення) третім особам своїх персональних даних.

Ви погоджуєтесь, що дані, вказані в реєстраційній формі, можуть бути оброблені для надання Вам можливості використання та моніторингу Веб-сайту та послуг, створення особистого профілю та управління ним, роботи з Веб-сайтом, отримання послуг, для підтримки комунікацій, в тому числі підписання на електронні розсилки та / або інформаційні листи, відправки відповідних повідомлень та / або інформаційних листів, інформації про продукцію, послуги і рекламних матеріалів, використання мобільного номеру, приєднання до чатів, включення до переліку публікацій в соціальних мережах, отримання таргетованої реклами за допомогою сервісів соціальних мереж.

Ви поінформовані, що після відвідування Веб-сайту, Володілець персональних даних може автоматично отримати інформацію, яка може бути використана для Вашої ідентифікації, зокрема,  номер домену, IP адреса комп'ютера, вид браузера, операційної системи і платформи, технічна інформація, інформація про географічне місцезнаходження під час відвідування Веб-сайту, дата і час відвідування Веб-сайту (сесії), оновлення та видалення даних, відомості про дії на Веб-сайті (в тому числі про перегляд рекламі, використання сервісів Сайту), файли «cookies» обробляються з метою поліпшення роботи Веб-сайту, підвищення зручності та ефективності роботи з Веб-сайтом, надання рішень і послуг, що найбільш відповідають потребам Клієнта, визначення його переваг, відображення рекламних оголошень. ДУ ІПКТМ НАМН може використовувати таку інформацію окремо або в сукупності, для технічного управління Веб-сайтом, аналітичної системи відстеження, досліджень і розробок.

Ви повідомлені, що можете заборонити збір та використання інформації для таргетингу реклами шляхом заборони збереження файлів «cookies» в налаштуваннях свого браузера.

Ви погоджуєтесь, що процес обробки персональних даних включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання й передача третім особам, знеособлення, знищення персональних даних, зокрема з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Ця згода діє протягом невизначеного строку. Ви повідомлені, що Згода може бути Вами відкликана в будь-який час шляхом письмового повідомлення про відкликання, спрямованого рекомендованим листом на адресу Інституту патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»: 79044, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45, а також шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти info@infusiontherapy.org, не менше ніж за 90 (дев'яносто) днів до передбачуваної дати відкликання цієї Згоди.

Суб'єкт персональних даних також підтверджує, що ця Згода підписана електронним підписом у розумінні Закону України «Про електронні довірчі послуги».

03-11-2021